Phone Hemen İletişime Geç
KVKK

Kullanım ŞartlarıKullanım Şartları

Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, süreçleri, sosyal medya mecraları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar ve çalışanları tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya benzer vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden iletişim formları, çalışan şikâyet formları, performans takip ve analizleri, sosyal ağlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik postalar, yazışmalar, duyurular, başvuru formları, bilgi talep formları, kalite kayıtları gibi doküman, kayıt ve işlemler üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek ve işlenecektir;

6698 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 1. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 2. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri şartlar ve amaç dahilinde gerekli olan süre kadar işlenecektir. Ayrıca;
 • Aldığınız ürünler ve hizmetler kapsamında, Müşterilerimiz, Tedarikçileriz, Çalışanlarımız ve ilgili tüm

Taraflarımız olarak beklenti ve taleplerinizin karşılanması,

 • Sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, talep ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi, memnuniyetinizin ölçülmesi, şikâyetlerin ve uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının meydana gelip gelmemesi için kontrollerin yapılması,
 • Sizinle ilişkili ürün, hizmet ve ödeme tercihlerinize destek verilmesi,
 • Ürünlerimizin, Hizmetlerimizin ve iletişimimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, tespiti amacıyla ile ön keşif çalışmalarına esas teşkil edecek tespit hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kişiselleştirilmiş içerik ve teklifler sunmamıza yardımcı olabilecek, gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz

tarafından yapılması,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Satın alma taleplerinizin karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması,
 • Finans, muhasebe, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve Hizmetlerimizin satış, pazarlama ve ihale süreçleri kapsamında faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve Hizmetlerimizin gerekli kalite takibinin sağlanması, kalite kayıt ve kanıtlarının oluşturulması,
 • Mevzuat tarafından öngörülen raporlamaların yapılması, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ilgili taraflar ile gerçekleştirilen hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarımızın yönetilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan güvenli geçiş işlemlerinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Misafir internet ağımızın kullanılması kapsamında 5651 Log Kanunu gerekliliklerinin karşılanması,
 • Maillerimizden bizlerle iletişim sağlanması,
 • Sistem Güvenliğimiz kapsamında, sistemde aktif olduğunuz süre boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin, uygulamaların hareket izleri,
 • İlgili tüm resmi kurumlar tarafından bildirilen yönetmeliklere ve taleplere istinaden beklentilerin karşılanması,
 • Şirketin bağlı olduğu ilgili iş ortaklarının, üst yönetimin stratejik planlamalar ve sözleşmeleri kapsamında taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları ve politikaları kapsamında iş başvuru sürecinizin yürtülmesi, değerlendirmenizin yapılması, referanslarınızdan bilgi alınması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, süreç kayıtlarının oluşturulması, kanuni ve hukuksal

yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Çalışanlarımızın, İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları, İnsan Kaynakları Politikamız ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında performans düzeyini ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,
 • Çalışanlarımızın İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları, İnsan Kaynakları Politikamız ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında sağlık verilerinin işe giriş sürecinde alınması, belli periyotlarda sağlık kontrol sürecinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili tarafların hukuki, teknik ve ticari yükümlülüklerini gerçekleştirilmesi, iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Çalışanlarımızın acil durumlarında yakınlarına bilgilendirme yapılması,
 • Çalışanlarımızın Şirket’e giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan giriş çıkış işlemlerinin sağlanabilmesi, giriş çıkış takiplerinin ve analizlerinin yapılması,
 • Çalışanlarımız olarak değer verdiğimiz fikir, görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi, gönüllü olarak katılım sağlanan “Çalışan Memnuniyeti” veya “Çalışan Performansı” ile ilgili tüm kayıtlarda beyan edilen verilerin / bilgilerin / ifadelerin hizmet süreçlerinin ifası,
 • Maaş, prim, harcırah, avans ve sosyal yardım, ödemelerinin yapılması,
 • Fuar, etkinlik ve tanıtım organizasyonlarımızın duyuruları, etkinlikler sonrası tanıtım ve reklamasyon operasyonlarının yönetilmesi,

için işimizin icrası ve meşru menfaati ve ilgili kişilerimizin meşru menfaati gereği kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta, sistemlerimizde işlenerek kayıt altına alınmakta, yasal sürelerde muhafaza edilmekte ve ihtiyaç bitiminde (yasal sürelerde) imha edilmektedir.