Phone Hemen İletişime Geç Phone Hemen İletişime Geç
KVKK

Toplanan, İşlenen ve Aktarılan Kişisel VerilerinizUNNA BİLİŞİM A.Ş.

TOPLANAN, İŞLENEN ve AKTARILAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kimlik Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile sözleşmeler kapsamında imza/paraf bilgisi. vs
İletişim Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), Aile yakınlarının iletişim bilgileri, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Lokasyon Mevcut konum bilgileri, yerleşim yeri, ev adresi, şehir, birim, servis kullanım güzergahı vs.
Özlük Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edlmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvurusu formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer, özgeçmiş bilgisi, bireysel emeklilik bilgileri).
Hukuki İşlem Hukuk alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
Müşteri İşlem Ticari faaliyetleri yürürlükten teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (İlgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler) (Kullanıcı adı, parola ve sicil bilgileri)
Fiziksel Mekan Güvenliği Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, yüz tarama kayıtları, güvenlik noktasında alınan kimlik, iletişim bilgileri.
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, yetki erişim kayıtları, yetki erişim logları, İnternet sitesinde otomatik toplanan çerez bilgileriniz, (Çerez Politikamızı internet sitelerimizden inceleyebilirsiniz.)
Finans Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası ve hayat sigortası tutarı, banka kredi başvuru ve takip kayıtları
Mesleki Deneyim Terfi sürecine ilişkin kişisel bilgileri, tecrübesininin tanımlandığı çalışma yazıları, görevlendirme süreci için diploma bilgileri, uzmanlık belgeleri, mesleki deneyim kapsamındaki kayıtları
Pazarlama Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tespiti, yeni Pazar ve müşterilerin portföyümüze katılması amacıyla fuar, tanıtım ve kampanya organizasyonları kapsamında alınan potansiyel müşteri ve müşteri çalışnalraının ad-soyad, telefon, mail ve iş adresi gibi iletişimi sağlayacak kişisel verilerin toplanması
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik kapsamında alınan görsel veriler, fuar, organizasyon, etkinlik vs. kapsamında elde edilen video, fotoğraf vs
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kılık Ve Kıyafet İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kıyafet beden ölçüleri
Sağlık Bilgileri İSG doktor muayene ve raporlaması kapsamında çalışanın genel hastalık, kan gurubu bilgileri (acil ihtiyaç halinde, ihtiyaç sahibinin açık rızası alınarak ilgili taraflara mail ile bilgi verilerek paylaşım yapılmaktadır), sağlık raporu,
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kayıtlarıi Yasal kapsamda talep olması durumunda vukuatlı nüfus kaydı, GBT kaydı
Genetik Veri İSG doktor muayene ve raporlama kapsamında aile geçmiş sağlık bilgileri

Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişisel verisini işlediğimiz Veri Konusu Kişi Gruplarımız; Çalışan

Çalışan Adayı, Diğer-Müşteri / Çalışanı, Diğer-Müşteri / Firma Sahibi, Diğer-Müşteri Çalışanı, Diğer-Tedarikçi / Firma Sahibi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Veli / Vasi / Temsilci, Ziyaretçilerimizdir.

Sizlere süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz, verilerinizi topladığımız ve bilginiz dahilinde paylaşımda bulunduğumuz internet sitelerimiz ve sosyal medya ağlarımız aşağıda bilginize sunulmuştur.

Web Site     : https://www.unna.com.tr/
Twitter        : twitter.com/unnabilisim
Instagram  : https://www.instagram.com/unnabilisim
Bu sitelerden ve sosyal ağlardan bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz için hiçbir zorunluluk bulunmamakta olup, sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilecek kadar bilginizin alınmasına özen gösterilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, çalışanlarımıza, müşterilerimiz ve çalışanlarına, tedarikçilerimiz ve çalışanlarına, ilgili diğer iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, bağlı bulunduğumuz resmi kurum, kuruluşlarımız ve çalışanlarına, sizlerin bilgisi dahilinde sosyal medya takipçilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatın / kapsamların öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına gerekli idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatlarda, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen aşağıdaki yasal sürelere göre saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRELERİ
Veri Kategorisi Veri Saklama Süresi
Kimlik 10 Yıl
İletişim 10 Yıl
Lokasyon 10 Yıl
Özlük 10 Yıl
Hukuki İşlem 10 Yıl
Müşteri İşlem 10 Yıl
Fiziksel Mekan Güvenliği 5 Yıl
İşlem Güvenliği Min. 2 Yıl
Risk Yönetimi 10 Yıl
Finans 10 Yıl
Mesleki Deneyim 10 Yıl
Pazarlama 10 Yıl
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar 5 Yıl
Sağlık Bilgileri 15 Yıl
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 1 Yıl
Genetik Veri 15 Yıl

Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler “Güvenli İmha Talimatı” ve ilgili şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile ihtiyaca bağlı silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRELERİ
Veri Kategorisi Veri Saklama

Süresi

Veri Kategorisi Veri Saklama

Süresi

Kimlik 10 Yıl Risk Yönetimi 10 Yıl
İletişim 10 Yıl Finans 10 Yıl
Lokasyon 10 Yıl Mesleki Deneyim 10 Yıl
Özlük 10 Yıl Pazarlama 10 Yıl
Hukuki İşlem 10 Yıl Görsel Ve İşitsel Kayıtlar 5 Yıl
Müşteri İşlem 10 Yıl Sağlık Bilgileri 15 Yıl
Fiziksel Mekan Güvenliği 5 Yıl Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 1 Yıl
İşlem Güvenliği Min. 2 Yıl Genetik Veri 15 Yıl

Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler “Güvenli İmha Talimatı” ve ilgili şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile ihtiyaca bağlı silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.